sevenc 发表于 2023-3-19 20:36

1/6 toys 武媚娘开箱

头雕模很像,if重涂一下会无敌

pigpigpig 发表于 2023-3-19 21:07

蛮不错的嘛 丰满

pigpigpig 发表于 2023-3-19 21:14

pigpigpig 发表于 2023-3-19 21:07
蛮不错的嘛 丰满

挺白的呀

bbr 发表于 2023-3-20 10:46

她的姿态好棒

zhao19921020 发表于 2023-3-21 11:54

这不得再配一匹马,还原马震

usus 发表于 2023-4-1 02:13

哈哈 确实应该搞个马震场景。另 据说 听说 我有一友啪啪过她

Kaygorgor 发表于 2023-4-5 18:11

这冰冰挺像的!!
页: [1]
查看完整版本: 1/6 toys 武媚娘开箱