jin211 发表于 2022-10-21 21:18

jin211 发表于 2022-10-29 11:45


spbserscwa 发表于 2022-11-3 11:49

战损能加这个菊花炮嘛?

jin211 发表于 2022-11-3 22:15

spbserscwa 发表于 2022-11-3 11:49
战损能加这个菊花炮嘛?

可以 通用接口

jin211 发表于 2022-11-16 20:59

jin211 发表于 2022-12-20 19:54

有机会改造一下旧化

jin211 发表于 2022-12-22 20:21

tjtwulin 发表于 2022-10-6 16:43
好像是500多

的确如此

JDP1 发表于 2022-12-22 21:52

How can i order this

l337yujian 发表于 2022-12-23 18:45

好帅!幸好留了一个MK85

jin211 发表于 2022-12-23 19:41

JDP1 发表于 2022-12-22 21:52
How can i order this

taobao 淘宝有的是现货啊
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: Tony Toys MK85 菊花炮 开箱摄影作品